Nybyggnation Alingsås räddningsstation

Vi bygger en gemensam räddningsstation för Räddningstjänsten och Ambulansen i Alingsås och Vårgårda. De gemensamma lokalerna ligger på Tokebacka, nära E20, och beräknas till 6 500 kvm.

Den nya stationen

Den nya stationen inrymmer utöver fordonshallar även bl.a. kontor, logement, gym och konferensrum. I anslutning till huvudbyggnaden byggs även tvätthall, tankstation, övningshus och garage.

Tidplan

Ambulansverksamheten påbörjade 2017 ett arbete med att hitta en lämplig placering av en ny ambulansstation. Första spadtaget togs våren 2021 och verksamheterna flyttade officiellt in sin nya station 15 maj 2023.

Om projektet

Alingsås brandstation och Alingsås ambulans är idag placerade på två olika platser inom Alingsås stad. De har båda problem med trångboddhet, trafikstockningar och för långa utryckningstider. Behovet var en ny station med etablering nära de större kommunikations-lederna E20, väg 180, 190 samt 1890.

Lämplig plats för etablering av ny räddningsstation med plats för båda verksamheterna togs fram i Tokebacka, Bälinge. Arbetet med en programhandling för samlokalisering av räddningstjänsten och ambulansen påbörjades under våren 2018.