Nybyggnation LSS-boende Kvarnbacken

En ny servicebostad med åtta lägenheter med egna trevliga uteplatser byggdes nytt 2021 på Kvarnbacken. Bygget gjordes på uppdrag av Alingsås kommun för att möta dåvarande behov av bostäder enligt LSS.

Om projektet

Under 2021 byggdes en ny servicebostad i området Kvarnbacken på uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen. Den nya byggnaden består av två byggnader på totalt 650 kvm: servicebostaden med lägenheter samt en förrådsbyggnad.

Trivsamma miljöer

Fastigheten innehåller åtta lägenheter med egna entréer med en liten uteplats. Utöver lägenheterna ingår också gemensamhetsytor för umgänge, ett gemensamt kök och personalutrymmen. Utanför bostaden finns ett förråd med cykelställ.

De egna uteplatserna och den nya utemiljön ger lägenheterna bidrar till ett trevligt intryck och ökad trivsel.

Bakgrund

Bakgrunden var kommunens dåvarande stora behov av bostäder enligt LSS och målgruppen var vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.