Alströmergymnasiets idrottshall

Alströmergymnasiet var i behov av en större idrottshall då gymnasiet växer och utökar sin verksamhet. De nya lokalerna togs i bruk vårterminen 2022.

Om projektet

Alströmergymnasiets idrottshall, Alströmerhallen har bytts om och till. I projektet har sex nya omklädningsrum, nya WC-rum och personalutrymmen skapats. Nytt är också att man kan nå idrottshallen utan att passera omklädningsrummen vilket inte varit möjligt tidigare.

Utöver ombyggnationen av de befintliga lokalerna tillkommer också en ny del till idrottshallen. Den nya tillbyggnaden är 175 kvadratmeter stor och innehåller en teorisal och ett grupprum.

Golvet i idrottshallen har slipats och fått nymålade linjer.

Anpassningar efter verksamheten

Lokalerna anpassas för att uppmuntra till att fler använder dusch- och omklädningsrummen efter idrottslektionerna. Därför utrustas de nya duschutrymmena med dörrar med individuella lås för att kunna stänga om sig.

Anpassningar för att öka trygghet och trivsel har gjorts i lokalerna, som skärmväggar för att minska insyn i omklädningsrummen och duschbås.