Renovering Hjortvägen

Renovering av radhus från sent 1970-tal som byter färg från ljusgult till röda med vita knutar. Husen kommer också att bli mer energieffektiva och få en bättre inomhusmiljö.

I projektet

I renoveringen ingår ommålning och panelbyte av fasad till ny kulör. I renoveringen ingick också byte av fönster och altandörrar, komplettering av nya oljefyllda element i de bostäder som saknar det, omläggning av tak och nya hängrännor.

Omröstning om fasadfärg

I juni 2021 hölls en omröstning om ny fasadkulör. Hyresgästerna fick rösta mellan grå panel med vita detaljer eller röd panel med vita detaljer. Vinnare, efter omröstning, blev den röda panelen.