En bra helhetslösning i Bjärkehallen

Bjärkehallen står inför en omfattande renovering som ska ge lokalen en bättre logistik, bättre tillgänglighet och ett bättre nyttjande av ytor.

Om projektet

Uppdraget är att ta fram de mest angelägna åtgärderna som kan åstadkomma största möjliga effekt och skapa en så bra helhetslösning som möjligt för Sollebrunns skola och de föreningar som nyttjar lokalerna. Vi ska till exempel skapa bättre logistik i fastigheten för att få ett bättre nyttjande av befintliga ytor.

Åtgärder för bättre helhetslösning

Projekteringen för Bjärkehallen omfattar:

  • förbättrad tillgänglighet
  • ett invändigt kommunikationsstråk mellan A-, B- och C-hallarna
  • tydligare huvudentré med tillhörande café
  • bättre materialförråd till hallarna

Tidplan

  • December 2022: beslut tas om projektering.
  • Vintern 2023: projektering inleds och vi planerar för ombyggnation och renovering av Bjärkehallen.
  • Våren/sommaren 2023: projektering och upphandling av totalentreprenör.
  • Hösten 2023: start för ombyggnation.

Bakgrund

Bjärkehallen i Sollebrunn är i behov av renovering. Under 2022 har vi tagit fram en förstudie för utveckling och förbättringar av Bjärkehallen, och i december tog kommunstyrelsen beslut om projektering för ombyggnation.

 

Bjärkehallen i Sollebrunn

Bjärkehallen i Sollebrunn ska renoveras