Renovering Stadsfiskalen

Inom de närmaste åren planerar Alingsåshem att stamrenovera och förnya kvarteret Stadsfiskalen, mer känt som Nybygget.

Just nu är vi inne i en fas där vi går igenom fastigheternas behov, vilka tekniska lösningar som finns och vilka möjligheter vi har till renovering.

Nybygget kommer att renoveras i tre etapper, ett hus i taget.

"Nybygget" är inte längre nybyggt

Stadsfiskalen byggdes 1968. Det betyder att husen idag är över femtio år gamla, och det är dags för en genomgripande renovering för att husen ska kunna erbjuda goda livsmiljöer i lika många år till.

Tidigt skede

Projektet på Stadsfiskalen är fortfarande i ett mycket tidigt skede. För närvarande har vi påbörjat inventeringen och kontakten med hyregästerna och Hyresgästföreningen. Ingenting är beslutat ännu och inga ritningar finns framtagna.

Varje projekt är unikt. På Alingsåshem har vi lång erfarenhet av renoveringar av bostadshus och har en rutin för hur vi hanterar dem. Samtidigt kommer vi att anpassa oss till just Stadsfiskalens unika förutsättningar.