Stadsutveckling Bolltorp

Alingsåshem vill utveckla Bolltorp, med nya bostäder och en förskola.

Om projektet

Fastigheten Förmannen 2 i Bolltorp består idag av verksamhetslokaler, främst småindustrier. Alingsåshem och TB-gruppen har ett gemensamt mål om att utveckla Bolltorp genom att bygga bostäder och en förskola inom fastigheten Förmannen 2.

Hösten 2019 fick vi ett positivt planbesked av Samhällsbyggnadskontoret. Ett positivt planbesked innebär att vår idé nu prövas i en detaljplaneprocess.

Vi beräknar i dagsläget att en detaljplan ska kunna antas under 2025. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en förskola samt nya bostäder. Du kan följa planarbetet Länk till annan webbplats. på kommunens hemsida.

Planområdet

Planområdet ligger i Bolltorp och omgärdas av Kungegårdsgatan i väster, Bolltorpsvägen i öster och Smålandsgatan i söder. Planområdet är ca 25 000 kvm.

Förmannen 2

Våra lokaler inom Förmannen 2 finns på följande adresser:

  • Smålandsgatan 1 och 3
  • Kungegårdsgatan 7 och 9
  • Verkstadsgatan 3 och 4