Lapplandsgatan

På Lapplandsgatan 5 i Kvarnbacken invigde vi under 2021 två byggnader på totalt 650 kvadratmeter. Här finns åtta lägenheter med varsin liten uteplats.

Utöver de åtta servicelägenheterna med egna ingångar finns även gemensamhetsytor, ett gemensamt kök, personalutrymmen samt förråd med cykelställ.