Älvdansens förskola

Älvdansens förskola byggdes 2013 och ligger i stadsdelen Stadsskogen. Förskolan är placerad med nära anslutning till naturen.

Förskolan byggdes 2013. En stor del av utemiljön är belägen i en skogsdunge.