Lövhyddans förskola

Förskolan Lövhyddan ligger i Noltorp centrum, nära Nolhagaparken med lekplats och stora skogsområden.

Utemiljön på förskolan inspirerar till lek och lärande. Här finns gräsytor, klätterträd, pulkabacke, sandlådor, gungor, bollplank, körsbärsträd, bärbuskar och möjligheter att odla.