Förmannen 2

Fastigheten Förmannen 2 inrymmer ett flertal industri- och kontorslokaler i området Bolltorp.

Bolltorp är ett område i utveckling med närhet till både goda kommunikationer och Bolltorps handelsområde.