Alingsås räddningsstation

Räddningsstation för ambulans och räddningstjänst invigdes 2023. Stationen är lokaliserad på Tokebacka, nära kommunikationslederna E20 samt väg 180, 190 och 1890.

Stationen inrymmer utöver fordonshallar även bl.a. kontor, logement, gym och konferensrum. I anslutning till huvudbyggnaden byggs även tvätthall, tankstation, övningshus och garage.