Sollebrunns brandstation

Sollebrunns brandstation byggdes 2012 och har en placering med snabb anslutning till riksväg 42.

Brandstationen i Sollebrunn är en obemannad station med deltidsstyrka i beredskap. Det finns en fordonshall för brandbilar.