Gustav Adolfsskolan

Gustav Adolfsskolan huvudbyggnad är byggd 1901. Skolan har verksamhet för årskurs 7–9 och ligger väldigt centralt.

Utöver den stora tegelbyggnaden finns ytterligare två byggnader med lektionssalar, matsal och administration.