Hemsjö skola

Hemsjö kyrkskola är vackert belägen på en höjd cirka 12 kilometer söder om Alingsås.

Skolan för årskurs F-6 inrymmer också en förskola och består av flera byggnader som ligger nära varandra.

Skolan byggdes 1938, men är nyligen renoverad och nya lokaler har byggts till under 2016. Då utökades och renoverades även en inspirerande utemiljö.