Östlyckeskolan

Östlyckeskolan är en skola för årskurs 7–9. Skolan ligger centralt i området Östlyckan.

Östlyckeskolan ligger i närheten av Savannens gräsytor och Säveån.

Fastighetsfakta

Fastighetsbeteckning: Östlyckeskolan 2
Adress: Vintergatan 6
Yta: 7 708 m²