Sollebrunns skola

Sollebrunns skola ligger drygt två mil norr om Alingsås, mitt i Sollebrunns samhälle.

Skolan är kommunens enda F–9 skola och elever från Stora Mellby, Gräfsnäs och Magra går på högstadiet i Sollebrunn.

Även Sollebrunns förskola ligger inrymd i Sollebrunns skola. Inom fastigheten ingår även Sollebrunns bibliotek och Bjärkehallen.