Lägenhetsunderhåll

Vill du underhålla din lägenhet – vill du till exempel att vi ska måla om, tapetsera eller lägga nytt golv?

När du vill ha underhåll i din lägenhet, kontaktar du förvaltningsassistenterna. Du når förvaltningsassistenterna på 0322-61 77 17, knappval 3.

Det är förvaltningsassistenten som avgör om underhåll kommer att utföras. Beslutet grundar sig bland annat på slitage och ålder på ytskikten.

Har du hyresrabatt genom full lägenhetsfond?

Tidigare hade Alingsåshem ett system med lägenhetsfond, där varje lägenhet samlade poäng. Vid full fond utgick en hyresrabatt. Detta system avvecklas i början av 2024.

Alla hyresgäster (utom boende på Hantverksgatan) kommer att fortsätta samla poäng under 2024. Det betyder att fonden kan bli full under året, och att en rabatt kan börja betalas ut.

Du som idag har hyresrabatt kommer att behålla rabatten tills underhåll görs i din lägenhet.