Inneboende

En inneboende är en person som hyr eller på annat sätt får använda ett rum i någon annans bostad under en längre tid, till skillnad mot gäster som endast är i bostaden tillfälligt.

Som hyresgäst får du ha inneboende i din lägenhet. En inneboende bor tillsammans med dig i lägenheten.

Du behöver inte något tillstånd från Alingsåshem för att ha en inneboende och du får ta ut en skälig hyra för det. Däremot måste du själv bo i lägenheten permanent, annars är det en ansökan om andrahandsuthyrning du behöver göra.

Om du inte följer reglerna kring inneboende riskerar du att bli av med ditt lägenhetskontrakt.

Hyra

Hyran du tar ut av din inneboende ska vara skälig. Det innebär att du bara får ta ut hyra som motsvarar den del av lägenheten som den/de inneboende använder. Vissa tillägg får göras för möbler, utrustning, tv-abonnemang och andra saker som den inneboende får använda.

Du som hyresgäst får inte tjäna pengar på din hyresrätt på den inneboendes bekostnad.

Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Om du tar ut en för hög hyra av din inneboende riskerar du att förlora ditt förstahandskontrakt.

Tips

Tips till dig som vill ha en inneboende:

  • Kolla upp personen som ska bo i ditt hem! Be om boendereferenser och ta reda på ifall personen har betalningsanmärkningar.
  • Skriv kontrakt mellan er så att båda vet vad som gäller.