Utomhusskötsel

Utemiljöerna kring våra fastigheter ska vara välvårdade. Därför har vi avtal för löpande skötsel och underhåll.

Vi tar ansvar för löpande skötsel och underhåll av grönytor, planteringar och hårdgjorda ytor (asfalt etc) på våra fastigheter. På vintern ingår också snöröjning och halkbekämpning.

Vi sköter också om fasad, utvändig belysning och papperskorgar.

Ansvar som hyresgäst

I ditt avtal, eller gränsdragningslista, står specificerat vad du som hyresgäst ansvarar för.