Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

May 3, 2022

Renovering av museet

Alströmerska magasinet, Lejonet 1 eller Alingsås museum – Alingsåshems äldsta byggnad har många namn. Genom åren har det renoverats och förnyats många gånger. Nu är det dags igen.

Alströmerska magasinet är ett stenhus som uppfördes runt 1730 som materialmagasin för Alingsås manufakturverk. På den tiden låg det lite utanför stadskärnan – på säkert avstånd från alla bränder i trähusen. Idag är det Alingsås äldsta profana byggnad (alltså ett hus som inte tillhör kyrkan).

Idag är putsen på södra gaveln i omedelbart behov av insatser och resten av byggnaden behöver ses över.

– Att underhålla en sådan här välkänd och för staden historiskt betydelsefull byggnad är ett viktigt och spännande uppdrag för oss. Med gamla metoder ska vi ta magasinet in i en hållbar framtid, säger Alingsåshems förvaltare Klas Karlsson.

Ny puts på gammalt vis

Byggnaden har tidigare renoverats med fel metoder, på 1950-talet blandades till exempel betong i putsen, något som påskyndar åldrandet för materialen när konstruktionen inte kan andas.

Nu kommer vår entreprenör Puts & Tegel att knacka loss den befintliga putsen och ersätta den med en traditionell kalkputs som tillåter byggnaden att både att andas och som tar hänsyn till det historiska arvet. Slutligen målas fasaden i samma gula nyans som den haft sedan 1880-talet.

Puts & Tegel har arbetat mycket med gamla stenhus, som till exempel kyrkor. De genomförde också renoveringen av Rådhusets sockel 2020.

I inventeringen av byggnaden har vi haft hjälp av arkitekt Erik Borglin och byggkonsult Sölve Johansson.

Det här ska vi göra

Under maj kommer vi att starta etapp 1 av renoveringen. I den här etappen kommer vi att renovera södra gaveln, samt sockeln mot söder, väster och norr. Planen är att arbetet ska vara klart i mitten av juni. Vi räknar inte med några störningar varken för verksamheten i huset eller för besökare till parken.

Under 2023 fortsätter vi med etapp 2, som kommer att omfatta resten av fasaden samt taket.

Alströmerska magasinet 1929, foto Gustaf Ewald/Vänersborgs museum

Alströmerska magasinet 2022, foto Alingsåshem