Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Jul 20, 2022

Årets renovering av museet är klar

Nu är vi klara med årets renovering av Alingsåshems äldsta hus, Alströmerska magasinet! 2023 fortsätter vi med nästa etapp som ska förbereda huset för de nästa 291 åren.

Sedan i maj har vi med hantverksmässiga metoder knackat loss och ersatt putsen på husets södra sida, och på sockeln på västra sidan. Detta var nödvändigt eftersom betongblandad puts från 1950-talet hade börjat lossa och orsaka skador på byggnaden. Betongputs kapslar in fukt och tillåter inte den gamla stenbyggnaden att andas. Nu har vi ersatt den med en traditionell kalkputs som både tillåter byggnaden att andas och som tar hänsyn till det historiska arvet.

Huset är nästan helt byggt i gråsten. Under arbetets gång upptäcktes att den lilla bit av murad tegelsten som finns längst uppe i gavelspetsen hade dåliga fogar och frostsprängda stenar. Detta har ersatts. Vi har också ersatt den breda listen under fönstren (tekniskt kallad en ”gesims”) som av någon anledning knackats bort för drygt hundra år sedan.

Nästa år ska resten av huset renoveras. Då putsar vi om de återstående tre gavlarna, byter takpapp och bärläkt och tvättar takpannorna.

Alströmerska magasinet är ett byggnadsminne och projektet har beviljats bidrag från Länsstyrelsen. Idag har Alingsås museum sina lokaler i byggnaden, men när det byggdes 1731 var det materialmagasin för Alingsås manufakturverk. I dag är det Alingsås äldsta profana byggnad (det vill säga ett hus som inte tillhör kyrkan).

Före

Efter