Snabblogin till Mina sidor

Sök

Apr 9, 2018

Måsar och andra fåglar

Måsen är en majestätisk och vacker fågel. Den är också ett skränigt otyg klockan 4 på morgonen.

Det är samma problem varje år. Massor av måsar terroriserar våra bostadsområden med oljud, utfall och bajsattacker.

Vad kan Alingsåshem göra?

Vi täcker sopstationerna, rensar taken från gamla bon, hindrar dem att bygga nya och gör tak och hängrännor obekväma. Måsar är envetna djur. De ger sig inte. De bygger nya bon nästan så fort vi rivit bort de gamla.

Måsarna är fredade enligt jaktlagstiftningen mellan den 1 april –den 31 juli, då får vi inte störa boet.

Vi får absolut inte skjuta dem som många föreslår: att skjuta fåglar är heller ingen långsiktig lösning. Rent praktiskt är risken för skadeskjutning stor.

Drakar

Har du sett att vi satt upp rovfågelliknande drakar på en del tak? Det är ett experiment för att se om måsarna tycker att de är så läskiga att de undviker området direkt runt draken. Det verkar fungera ganska bra men en del måsar är fortfarande svårskrämda.

Är måsar en ”olägenhet”?

En ”olägenhet” är enligt Miljöbalken ’en störning som kan vara skadlig för hälsan och som inte är tillfällig eller liten’. Störningar från vilda fåglar i bostadsområden och på allmän mark, till exempel parker och torg, bedöms normalt inte som olägenhet, enligt Miljöbalken. Bara otroligt irriterande, alltså.

Hjälp oss att hålla fåglarna borta!

Du kan hjälpa oss att göra måsplågan mindre genom att alltid slänga ditt hushållsavfall på rätt ställen, undvika att lämna matrester utomhus och framförallt aldrig mata måsarna.

Mata aldrig fåglar, varken stora eller små

Det kan vara frestande att mata småfåglarna. Det skall man inte göra. Småfåglarna skräpar ned (dvs. de bajsar och smular). Det kan bli väldigt äckligt på ett ställe där de äter ofta.

Dessutom är det inte bara små söta fåglar som tycker om det som bjuds: maten kan också dra till sig större fåglar, möss och råttor. Förutom att större fåglar för oväsen, så är gnagarna skadedjur som vi försöker bekämpa.

Häng alltså inte ut talgbollar utanför fönstret eller på balkongen. Häll inte heller ut frö eller smulor på gården.
Vi kommer att röja bort matningsställena när vi ser dem.

Hjälps vi åt så kan vi göra sommarsäsongen mycket lugnare.

 

 

Utdrag ur Jaktlagen:

2 § - Med vilt avses i lagen vilda däggdjur och fåglar. Med jakt avses att fånga eller döda vilt och att i sådant syfte söka efter, spåra eller förfölja vilt. Till jakt räknas också attgöra ingrepp i viltets bon och att ta eller förstöra fåglars ägg.

3 § - Viltet är fredat och får jagas endast om detta följer av denna lag eller av föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. När viltet är fredat gäller fredningen också dess ägg och bon.