Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Oct 23, 2018

Det händer på Citronen

Målning av trappuppgångar, ny LED-belysning och en översyn av utemiljön. Det är några av de arbeten som har gjorts eller planeras i kvarteret Citronen just nu.


Alingsåshems förvaltare på Citronen, Hans Ringhage, visar hur mellanrummen mellan husen har öppnats upp.

 

Hans Ringhage är Alingsåshems förvaltare på Citronen och det är också han som planerar underhållet här.
– Vi utgår från synpunkter och önskemål som vi har fått in genom våra hyresgästenkäter. Det som efterfrågas där är framför allt sådant som skapar mer trygghet, så nu satsar vi extra på det, berättar han.

 

NY FÄRG I TRAPPHUSEN

Just nu provmålas en av trappuppgångarna på Citrongatan 12. När denna uppgång är färdig kommer Hans att göra både en ekonomisk och tidsmässig plan för hur alla trapphus i området ska målas om. 
I samband med trapphusmålningen kommer flertalet trappuppgångar att få ny LED-belysning, som aldrig släcks ned helt och hållet.  
– Det gör att man aldrig behöver mötas av en helt mörklagd trappuppgång när man går ut, säger Hans.

 

ELEKTRONISKA TRAPPLÅS

En annan åtgärd som gör skillnad i området är elektroniska portlås, som införs i tre etapper. Först ut var Citrongatan 16-22 som fick sina portlås installerade i oktober. Etapp två och tre följer under en period fram till i början av 2019.

 

UPPLYSTA MELLANRUM

Redan i våras började också en stor översyn av utomhusmiljön på Citronen. Belysningen har förbättrats och buskage har klippts ner och ibland tagits bort helt för att inte skymma ingångar till källare och trapphus. Detta är ett arbete kommer att fortsätta under 2019. 
– Det är viktigt att det är öppna och upplysta ytor mellan husen. Det ska kännas tryggt för den som går ner till sitt källarförråd, konstaterar Hans.

Läs mer om vilka underhållsarbeten vi gör på Citronen på vår projektsida.