Snabblogin till Mina sidor

Nyheter

Oct 1, 2019

Nya regler kring andrahandsuthyrning och lägenhetsbyte

Den 1 oktober 2019 skärps hyreslagen för att ge en tryggare och mer rättvis bostadsmarknad. Efterfrågan på bostäder är stor och det är viktigt att lägenheter kommer ut på marknaden på rätt sätt. De nya reglerna innebär bland annat skärpta straff för den som tar ut överhyra vid andrahandsuthyrning eller säljer/köper lägenhetskontrakt.

Som hyresgäst finns i vissa fall möjligheten att hyra ut sin lägenhet i andrahand eller byta lägenhet med någon annan. För att få en fungerande hyresmarknad finns tydliga regler och lagar att förhålla sig till vid sådana situationer.

I samband med förändringarna i hyreslagen vill Alingsåshem öka kunskapen om vad som faktiskt gäller. Många vet kanske inte om att de gör fel men det finns också de som medvetet inte gör rätt och på så sätt hindrar bostäder från att nå ut på den ordinarie bostadsmarknaden.

Skärpta regler i hyreslagen

• Andrahandshyran får inte vara högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler (max 15 %) och faktiska kostnader för exempelvis el och bredband.

• Om en för hög hyra tas ut kan hyresgästen förlora sitt kontrakt utan varning eller chans till rättelse.

• Andrahandshyresgästen kan kräva tillbaka överhyra för två år tillbaka i tiden.

• Den som hyr ut utan tillåtelse kan förlora kontraktet utan förvarning eller chans till rättelse.

• Om uthyrningen är olovlig och andrahandshyran för hög, kan hyresgästen dömas till böter eller fängelse i högst två år.

• Den som betalar pengar för ett hyreskontrakt kan straffas med fängelse i upp till två år.

• Försäljning av svartkontrakt är sedan tidigare olagligt, men straffskalan är nu skärpt från böter till fängelse i högst fyra år.

• Skärpta regler kring inneboende.

• Bytesrätten inskränks. Bytesparterna ska ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år vid tidpunkten för bytet.