Snabblogin till Mina sidor

UTEPLATS & BALKONG

Blomlådor ska av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongräcket. Vattna försiktigt så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong. Mattor ska skakas eller piskas på gården och inte på balkongen.

 

GRILLNING

På balkongen får du bara använda el-grill.

På större uteplatser eller på gårdar går det bra att använda kol- eller gasolgrill som står på tryggt avstånd från huset. Vi rekommenderar el-grill, då det minskar risken för brand och osar mindre.

Tänk på att det ofta är oset från grillen som är mest besvärande, så se till att du inte stör dina grannar. När du grillar, placera din grill så att du minimerar risken för brand.

Lämna inte kvar eventuellt grillkol efter dig då det utgör en brandrisk. Aska ska hanteras som brännbart avfall.

Mata inte fåglarna

Mata inte fåglar på din balkong eller uteplats. Tyvärr lockar det lätt till sig råttor och andra skadedjur.