Snabblogin till Mina sidor

FLYTTA IN

Dina nya nycklar finns att hämta i kundmottagningen på Södra Strömgatan 6, från och med klockan 12.00 på inflyttningsdagen.

Inflyttningsdagen är vanligen den första dagen i månaden. Om den första dagen i månaden infaller på en helgdag, kan du hämta nycklarna från och med klockan 12.00 första dagen efter helgen.

 

INFLYTTNING INNAN KONTRAKTSDATUM

Vill du flytta in i lägenheten tidigare än vad ditt kontrakt säger? I så fall är det viktigt att tänka på detta:

  • Har du kommit överens med tidigare hyresgäst om att flytta in tidigare än vad som står i hyresavtalet tar du själv över ansvaret för kontrollen av att lägenhetsstädningen är godkänd. Behövs det ytterligare städning får du antingen kontakta den som flyttar ut eller själv stå för arbete och eventuella kostnader.

  • Sker bytet under en helg ska du bara ta emot en nyckel från den hyresgäst som flyttar ut. Detta för att vi ska kunna säkerställa att alla nycklar finns och att du inte övertar en kostnad för cylinderbyte i dörren. Resten av nycklarna kvitterar du ut på Alingsåshems kontor på Södra Strömgatan 6 från och med klockan 12.00 på den inflyttningsdag som står på kontraktet. Är det en helgdag, kan du hämta nycklarna från och med klockan 12.00 första dagen efter helgen.

  • Både du som flyttar in och den tidigare hyresgästen som flyttar ut behöver ha gällande hemförsäkringar.


NYCKLAR

På inflyttningsdagen kommer du att få nycklar till lägenhet, tvättstuga och andra allmänna utrymmen. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer. Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna.

Nycklarna är spärrade för kopiering.

 

HEMFÖRSÄKRING

Teckna en hemförsäkring och se till att den gäller från första inflyttningsdagen. Läs mer här.

 

ADRESSÄNDRING

Först behöver du folkbokföra dig på din nya adress. Det gör du genom att göra en flyttanmälan hos Skatteverket. I samband med detta behöver du ange ditt nationella lägenhetsnummer. Det hittar du på din hyresavi och på ditt kontrakt.

För att ingen post ska komma till din gamla adress kan du också beställa eftersändning mot en avgift. Eftersändningen begärs hos Svensk Adressändring.

 

ELABONNEMANG

För att få el i din lägenhet behöver du teckna ett elnätsabonnemang med det bolag som äger elnätet.

Flyttar du in i en lägenhet i Alingsås centralort är det Alingsås Energi som är nätägare.

Ligger din lägenhet i Gräfsnäs, Sollebrunn och Stora Mellby kontaktar du BjärkeEnergi.

Du behöver också teckna avtal med ett elhandelsföretag som levererar den hushållsel du använder. Det finns många olika att välja bland och det går att spara pengar genom att jämföra avtalsformer och priser.

 

TELEFON OCH BREDBAND

Har du ett fast telefonabonnemang, och vill ha det kvar, behöver du göra en flyttanmälan. Kontakta ditt telefonbolag för mer information. Det gäller även internetabonnemang via ADSL.

Observera att vissa av våra fastigheter enbart har fiberanslutning och då kan du inte flytta med dig ett vanligt telefon- eller ADSL-abonnemang dit. Alternativet är att ta ett abonnemang via fibernätet i stället. Oftast finns det möjlighet att behålla samma telefonnummer. Kontakta Kundservice, för information om vad som gäller för din adress.


OM LÄGENHETEN ÄR OSTÄDAD

Lägenheten ska vara städad när du flyttar in. Om den inte är det, ska du kontakta din förvaltare direkt så att lägenheten kan besiktigas och problemet åtgärdas.

Du kan inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in.

 

AVFLYTTNINGSBESIKTNING

Lägenheten ska vara hel och ordentligt städad när du flyttar in. Avflyttningsbesiktning görs alltid innan inflyttningsdatum. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand.

Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med din förvaltare direkt, så att problemet kan lösas snabbt och effektivt. Du har 8 dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss.