Snabblogin till Mina sidor

FLYTTA IN

Här kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på inför flytten, på inflyttningsdagen och vad som gäller om du vill flytta in tidigare än vad kontraktet säger.


INFÖR FLYTTEN

Flyttanmälan
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.

Vill du ha eftersändning av all post beställer du det hos Svensk adressändring mot en avgift.

Hemförsäkring
Teckna en hemförsäkring och se till att den gäller från första inflyttningsdagen.

Teckna elavtal
För att få el i din lägenhet behöver du teckna ett elnätsabonnemang med det bolag som äger elnätet. Flyttar du in i en lägenhet i Alingsås centralort är det Alingsås Energi som är nätägare. Ligger din lägenhet i Gräfsnäs, Sollebrunn eller Stora Mellby kontaktar du BjärkeEnergi.

Du behöver också teckna avtal med ett elhandelsföretag som levererar den hushållsel du använder.

Telefon- och internetabonnemang
Om du har ett fast telefonabonnemang eller internetabonnemang via ADSL behöver du göra en flyttanmälan.

Vissa av våra fastigheter har fiberanslutning och då kan du inte flytta med dig ett vanligt telefon- eller ADSL-abonnemang dit. Alternativet är att ta ett abonnemang via fibernätet i stället. Tillgängliga tjänsteleverantörer hittar du på zmarket.se.

Kontakta kundservice för information om vad som gäller för din adress.

 

PÅ INFLYTTNINGSDAGEN

Hämta nycklar
Du kan hämta dina nycklar i kundmottagningen på Kristineholmsvägen 12 från och med klockan 14.00 på inflyttningsdagen. Om den första dagen i månaden infaller på en helgdag, kan du hämta nycklarna från och med klockan 14.00 första dagen efter helgen.

Om någon annan än du själv ska hämta ut nyckeln behöver du fylla i en fullmakt för nyckelhämtning.

Fullmakt nyckel

Om lägenheten är ostädad
Lägenheten ska vara städad när du flyttar in. Om den inte är det, ska du kontakta din förvaltare direkt så att lägenheten kan besiktigas och problemet åtgärdas.

Anmärkningar på besiktningen
Vi gör alltid en avflyttningsbesiktning av lägenheten innan du flyttar in. Då noterar vi eventuella skador och anmärkningar, men det kan ändå finnas brister som upptäcks i efterhand.

Har du synpunkter på besiktningsprotokollet är det viktigt att du tar upp det med din förvaltare, så att problemet kan lösas snabbt och effektivt. Du har åtta dagar på dig att skriftligen påpeka fel och brister till oss.

 

TIDIGARE INFLYTTNING

Om du flyttar in tidigare än ditt kontrakt säger är följande viktigt:

  • Har du kommit överens med tidigare hyresgäst om att flytta in tidigare än vad som står i hyresavtalet tar du över ansvaret för kontrollen av att lägenhetsstädningen är godkänd. Behövs det ytterligare städning får du kontakta den som flyttar ut eller själv stå för arbete och eventuella kostnader.

  • Sker bytet under en helg ska du bara ta emot en nyckel från den hyresgäst som flyttar ut. Det är för att vi ska kunna säkerställa att alla nycklar finns och att du inte övertar en kostnad för att byta lås. Kvittera ut resten av nycklarna på vår kundmottagning från och med klockan 14.00 på inflyttningsdagen som står på kontraktet. Är det en helgdag, kan du hämta nycklarna från och med klockan 14.00 första dagen efter helgen.

  • Kom ihåg att du som flyttar in och den tidigare hyresgästen som flyttar ut behöver ha en gällande hemförsäkring på adressen under övergångsperioden.