Snabblogin till Mina sidor

FLYTTA UT

Har du bestämt dig för att flytta ut behöver Alingsåshem en skriftlig uppsägning.

Blankett för skriftlig uppsägning

Städtips


UPPSÄGNINGSTID

När du säger upp ditt hyreskontrakt har du en uppsägningstid. Under den tiden måste du fortfarande betala hyra.

Flyttar du från Alingsåshem, har du tre månaders uppsägningstid. Om du flyttar till en annan lägenhet hos Alingsåshem kan du få två månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden börjar räknas från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningen. Säger du till exempel upp din lägenhet den 12 maj för att flytta från Alingsåshem, börjar uppsägningstiden räknas från och med den 1 juni och slutdatumet för ditt kontrakt blir den 1 september.

 

BESIKTNING

När du flyttar ut från din bostad besiktigar vi den, så att vi vet att nästa hyresgäst får komma till en lägenhet som är i gott skick.

Du ska själv boka in en för- och en slutbesiktning med din förvaltare när du säger upp din lägenhet. För att det inte ska bli några missförstånd vill vi gärna att du är med vid besiktningarna.

Mellan för- och slutbesiktningen har du tid på att dig att åtgärda eventuella fel som förvaltaren hittar. Tänk på att alla arbeten i lägenheten måste vara fackmannamässigt gjorda för att godkännas vid slutbesiktningen.

Inför förbesiktningen
Se till att all utrustning som hör till lägenheten (till exempel dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, takkontakter, tv-dekoder) finns i lägenheten. Har du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar till någon utrustning i lägenheten ska de också lämnas kvar till nästa hyresgäst.

Under besiktningen kontrollerar vi lägenhetens skick. Om det finns skador som inte går att klassa som normalt slitage kan du bli betalningsskyldig. Onormalt slitage kan till exempel handla om inrökta lägenheter, hål i golv och dörrar, skador på ytskikt eller trasiga fönsterrutor.

Slutbesiktning
När slubesiktningen görs ska din lägenhet vara tömd och slutstädad.

Du kan bli ersättningsskyldig om:

  • städningen inte är ordentligt gjord

  • lägenheten har skador som inte har åtgärdats efter påpekanden under förbesiktningen

  • nya skador har uppstått efter förbesiktningen

  • det finns skador som inte har synts under förbesiktningen eftersom de har varit dolda bakom möbler eller under mattor.


NYCKLAR

Alla nycklar och passerbrickor ska vara inlämnade senast kl 12.00 på utflyttningsdagen, det vill säga den första dagen i månaden. Infaller denna dag på en helg gäller kl 12.00 första vardagen efter helgen.

Om det saknas en nyckel eller passerbricka när du flyttar gäller detta:

  • Saknas en lägenhetsnyckel byter Alingsåshem ut cylindern och du får stå för kostnaden.

  • Saknas övriga nycklar eller en passerbricka debiteras du för ersättningskostnaden.

 

EL, TELEFON MED MERA

Kom ihåg att du själv behöver säga upp dina abonnemang på till exempel el, telefoni och internet. Ta kontakt med dina respektive leverantörer i god tid innan ditt flyttdatum.