Snabblogin till Mina sidor

Nybyggnation i Alingsås

Alingsåshem bygger för framtiden

Nu bygger vi en del av framtidens Alingsås. Runt 600 nya hem ska det bli fram till 2026. Trygga, trivsamma och energieffektiva hem särskilt anpassade för unga, gamla och alla däremellan.

Både personer och städer förändras med åren och då ska vi finnas där för att möta behoven. Vi kan ge några deras första egna hem, eller ett hem senare i livet, men framförallt ska vi ge människor en grund för att bra liv oavsett hur det ser ut. Det fina med allmännyttan är att vi ska ha erbjudanden som passar de flesta – nytta för alla, helt enkelt.

 

Ungdomslägenheter och Kvarteret Pumpan

Unga vuxna är en av de grupper som har svårast att hitta bostäder till en överkomlig hyra, något som ofta gör att det första egna boendet dröjer. Under de närmaste åren kommer Alingsåshem därför att bygga sex hus särskilt för ungdomar.

Först ut är 26 ungdomslägenheter i kvarteret Pumpan. Med hjälp av regeringens nyinrättade investeringsstöd för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter räknar vi med att kunna hålla hyran här på en lägre nivå än för andra nybyggda bostäder.

Pumpan kommer att bestå av en tvåvåningsbyggnad. De flesta lägenheterna blir 26 kvadratmeter. De största bostäderna blir så kallade kompislägenheter, som är gjorda för två personer. Det ger både sällskap och någon att dela hyran med.

Vi kommer dessutom att bygga ungdomsboenden på tre andra platser i centrala Alingsås och på två platser i övriga kommunen.

Noltorpshöjd, punkthus i Noltorp

Högst upp på Bollvägen i Noltorpskvarteret Bananen har Alingsåshem under 2018 byggt två punkthus.

Båda husen är uppförda i passivhusteknik och har hög tillgänglighet. Fokus är 2- och 3-rumslägenheter. Det första huset, Bollvägen 2A, tog emot sina första hyresgäster i september 2017. Det andra huset, Bollvägen 2B, äer ett +65-boende. Det invigdes under våren 2018.

Här kan du följa vecka för vecka hur byggnationen gick till >>

"Brogården 2.0"

På Brogården finns det i dag stora ytor som upptas av parkeringsplatser och gamla hus som skall rivas. Alingsåshem har sett över hur de ytorna skulle kunna användas till att bygga fler bostäder, samlingslokaler och kanske även affärslokaler i området.

Det förslag som togs vidare till sk samråd under 2015 innehåller runt 220 lägenheter. Det kan bli en kombination av ytsmarta smålägenheter för ungdomar, vanliga lägenheter och radhus. Här har vi stora möjligheter att skapa boenden som passar hyresgäster i många olika skeden av livet.

OBS! Detta är en idéskiss på hur området skulle kunna se ut. Det är alltså inte en färdig plan.

Trollskogen

I området Stadsskogsallén i nyexploaterade Stadsskogen genomför vi nyproduktion med helhetstänkande tillsammans med tre privata entreprenörer. Tillsammans kommer vi att satsa på gaturummet, dvs det som är mellan husen. Där vill vi tillskapa trygga utomhusmiljöer som ger människor möjlighet att träffas.

Alingsåshems tre punkthus "Trollskogen" är bara en del av helheten.

Det blir 58 två- och trerumslägenheter för hyresgäster i olika skeden av livet.
Affärslokaler, bilpool etc bidrar till ett levande kvarter.

Renovera och förnya

Förutom att bygga helt nytt, planerar Alingsåshem att förnya och bygga till Bjärkegården och Brunnsgården. Här ska det bli fler moderna boenden för äldre. Totalt planerar vi för 78 nya lägenheter för äldre.

Dessutom pågår ett ständigt arbete med att renovera de hus vi redan har i vårt bestånd. Under de närmaste tio åren planerar Alingsåshem t ex att renovera 700 lägenheter på Noltorp. Redan nu har 153 lägenheter fått nya badrum.

Även Alingsåshems hus i Gräfsnäs har fått en upprustning och energieffektiviserats. Projektet avslutades under sommaren 2017.

Detta har vi gjort i Gräfsnäs:

  • Nya tak

  • Mer isolering på taket

  • Ny fasadpanel

  • Ny färg på husen (Falurött med vita knutar)

  • Nya fönster

  • Alla gamla elelement i lägenheterna har bytts ut

  • Nya uteplatser

  • Nya plank mellan trädgårdarna

  • Rivit gamla garage och byggt nytt

  • Byggt nytt miljöhus

Vad är allmännyttan?

Det är ett fenomen som uppfanns i Sverige efter andra världskriget. Det är helt enkelt bolag som skall vara till nytta för alla – t ex för att ge alla bra bostäder. Det betyder att bolaget har ett aktivt samhällsansvar. Från början var alla allmännyttor antingen stiftelser eller ägdes av kommunerna.

När de kommunala bostadsbolagen skapades så bestämdes det att de nya bostäder som byggdes skulle vara så moderna, praktiska och bekväma som det bara gick. De skulle helt enkelt sätta en bra standard för boende. Och det viktigaste av allt: de skulle vara till för alla.

Inom några år så betydde det att Sverige hade ett av världens bästa och modernaste bostadsbestånd. Det kan vi vara stolta över.

Idag fungerar det nästan likadant. Skillnaden är att allmännyttan förr i tiden fick hjälp och fördelar av kommunerna. Idag skall bolagen klara sig själva, som alla andra bostadsbolag. Det som skiljer är att allmännyttan ska kombinera affärsmässighet med ett aktivt samhällsansvar, att de ger möjlighet till boinflytande och att de måste vara helt rättvisa. Till nytta för alla, helt enkelt.

 

 

Hitta mer info

Du hittar mer information om varje projekt genom att klicka i kartan, eller via fliken Kommande projekt till vänster.