Snabblogin till Mina sidor

NOLTORPSSKOLAN

Under de närmaste åren ska Noltorpsskolan både byggas om och byggas ut för att räcka till. Dessutom får Noltorp en egen fullstor idrottshall.

Om projektet

Noltorpsskolan byggdes 1973. Under de senaste åren har det varit trångt, eftersom antalet elever har blivit fler än vad skolan egentligen är byggd för. Behoven har lösts med tillfälliga modulhus, men nu ersätter Alingsåshem dem med en permanent och modern skolbyggnad.

I framtiden kommer Noltorpsskolan att kunna ta emot upp till 640 elever, jämfört med dagens cirka 460.

Vi river två av tre husdelar och ersätter dem med en ny huskropp i två plan. Den del som ligger närmast Klämmavägen ska totalrenoveras.

 

Fullstor idrottshall

Vi bygger också en ny fullstor idrottshall på området närmast KIK:s konstgräsplan. Hallen blir delbar för att skolan ska kunna ha två idrottslektioner samtidigt och får också sex omklädningsrum.

 

Fakta

Plats: Noltorpsskolan

Byggstart: KV 1 2020

Färdigställt: 2024 (prel)

Entreprenör: Peab

Entreprenadform: Totalentreprenad

Samverkansform: Partnering

Arkitekt: Norconsult