Snabblogin till Mina sidor

AB Alingsåshem

AB Alingsåshem är det kommunala bostadsbolaget i Alingsås. Vårt uppdrag är att erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende.

Vi har en stor variation av boende för alla livets skeden och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo stort och naturnära eller litet mitt i stan - eller tvärtom. Vi har något som passar alla! I våra områden har kunden nära till det som är viktigt för att få vardagen att fungera; arbete, skolor, dagis, natur, bra kommunikationer.

AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter i Alingsås kommun. Vi omsätter 210 mkr/år och har 40 anställda.

AB Alingsåshem är helt självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från Alingsås kommun och dess invånare. De vinster som genereras återinvesteras till största del i verksamheten.

Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

 


Den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten.

Alingsåshems verksamhetspolicy

Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Detta sker genom att:

  • vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten

  • vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet

  • vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning.

  • vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov

  • vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa

  • vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra

  • vi följer gällande lagstiftning

 

"Vad är "ägardirektiv"?"

Det är riktlinjerna från ägarna. Helt enkelt en beskrivning av vad de vill ha bolaget till, och vad de vill att bolaget skall göra.

Ägardirektivet beslutas av kommunstyrelsen (som är politiskt vald av alingsåsarna).