Snabblogin till Mina sidor

Parkeringsdäck i Stadsskogen

 

Ett parkeringsdäck i två plan byggs intill idrottshallen ”Träffpunkt Stadsskogen”.

Anledningen är Alingsåshem har byggt nya flerbostadshus på Tomtebogatan, och de boende är i behov av parkeringsplatser.

 

UTFÖRANDE

Det nya parkeringsdäcket byggs i två plan, där första plan kommer att vara avsett för boende i Alingsåshems flerbostadshus och andra plan för besökande till Träffpunkt Stadsskogen. Besöksparkeringen kommer att betalas via sms-parkering.

Parkeringsdäcket grävs ner så att endast den övre halvan av p-däcket är synligt ovan mark. Tre av parkeringsdäckets fasader täcks med mossgröna fasadskivor i plåt förutom den fasad som vetter mot Bostadsföreningen Bergakungen som kläs med vajrar där det kommer att planteras en klätterväxt för att skapa ett trivsamt ”rum” mellan bostadsrätternas uteplatser och parkeringsdäcket.

 

TIDPLAN

Byggstart: våren 2020

Färdigställt: januari 2021

 

OM BILDERNA

Ovan kan du se 3D-vyer som illustrerar det nya parkeringsdäcket. Observera att dessa ska skapa en ungefärlig bild av byggnaden och dess omgivande miljö. Mindre förändringar kan bli aktuella.