Snabblogin till Mina sidor

FASTIGHETSUTVECKLING

Vi arbetar med hela spektrat från tidiga skeden och planer till färdigställande av nya fastigheter samt ombyggnation av befintliga fastigheter. Vi arbetar också med förebyggande underhåll, systematiskt brandskyddsarbete, styr- och reglersystem samt lås och larm.

 

Namn

Befattning

Telefon

E-post

Sven Prytz

tf Fastighetsutvecklingschef

0322-61 77 27

sven.prytz@alingsashem.se

Lina Karlsson

Senior projektledare

0322-61 77 73

lina.karlsson@alingsashem.se

Per-Martin Liljeäng

Senior projektledare

0322-61 77 74

per-martin.liljeang@alingsashem.se

Ronia Spiik

Projektledare

0322-61 77 76

ronia.spiik@alingsashem.se

Malin Wallin

Projektledare tidiga skeden

0322-61 77 61

malin.wallin@alingsashem.se

Claes Svensson

Byggkoordinator

0322-61 77 39

claes.svensson@alingsashem.se

Michael Skjaerbaek

Energitekniker

072-161 17 00

michael.skjaerbaek@alingsashem.se

Mikael Jakobsson

Fastighetsförvaltare med myndighetsansvar

0322-61 77 65

mikael.jakobsson@alingsashem.se

Christoffer Emanuel

Systemtekniker säkerhet

0322-61 77 80

christoffer.emanuel@alingsashem.se