Snabblogin till Mina sidor

AFFÄRSOMRÅDE FASTIGHET & PROJEKT

Vi arbetar med hela spektrat från tidiga skeden och planer till färdigställande av nya fastigheter samt ombyggnation av befintliga fastigheter. Vi arbetar också med förebyggande underhåll, systematiskt brandskyddsarbete, styr- och reglersystem samt lås och larm.

 

Namn

Befattning

Telefon

E-post

Christer Winter Halldén

Affärsområdeschef fastighet & projekt

0322-61 77 67

christer.hallden@alingsashem.se

Mikael Jacobsson

Fastighetsförvaltare med myndighetsansvar

0322-61 77 65

mikael.jacobsson@alingsashem.se

Per-Martin Liljeäng

Senior projektledare

0322-61 77 74

per-martin.liljeang@alingsashem.se

Malin Wallin

Projektledare tidiga skeden

0322-61 77 61

malin.wallin@alingsashem.se

Sham Billgardt

Projektledare

0322-61 77 69

sham.billgardt@alingsashem.se

Claes Svensson

Byggkoordinator

0322-61 77 39

claes.svensson@alingsashem.se

Michael Skjaerbaek

Energitekniker

072-161 17 00

michael.skjaerbaek@alingsashem.se

Josefine Jorlöv

Energitekniker

0322-61 77 45

josefine.jorlov@alingsashem.se

Christoffer Emanuel

Systemtekniker säkerhet

0322-61 77 80

christoffer.emanuel@alingsashem.se

Martin Andréasson

Drifttekniker

0322-61 77 89

martin.andreasson@alingsashem.se

Andreas Gustavsson

Drifttekniker

072-203 95 82

andreas.gustavsson@alingsashem.se