Snabblogin till Mina sidor

TRIVSELFRÅGOR

AKTIVITETSPENGAR

Alingsåshem och Hyresgästföreningen har ett avtal om boinflytande, som ger möjligheter till direkt inflytande på områdets skötsel. Alingsåshem avsätter också en summa pengar varje år att användas för fritidsaktiviteter i våra bostadsområden.

Alla våra hyresgäster kan söka pengar för att genomföra grannstärkande aktiviteter i sitt område, som till exempel en gårdsfest, en gemensam grill, utemöbler och mycket annat. Det viktiga är att aktiviteten måste vara öppen för alla hyresgäster. Även de lokala Hyresgästföreningarna kan söka pengar för att genomföra aktiviteter.

Hyresgästföreningen är med och beslutar kring dessa pengar, men du behöver inte vara medlem där för att kunna söka medel.

Så här ansöker du:

Alingsåshem och Hyresgästföreningen beslutar gemensamt om aktiviteten är accepterad och pengar kan beviljas. Meddelande får du per telefon eller mail. Redovisning med kvitton ska ske senast två veckor efter genomförd aktivitet, på blankett som du får av Hyresgästföreningen. Utbetalning sker enligt överenskommelse med Hyresgästföreningen.

 

BALKONG OCH UTEPLATS

En balkong eller uteplats kan med lite anstränging bli som ett extra rum i bostaden. Tänk bara på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där.

  • Piska och skaka inte mattor på balkongen – då hamnar dammet som flyger omkring lätt hos dina grannar. Använd i stället de piskställningar som finns i ditt område.

  • På grund av brandrisken får du bara använda elektriska grillar på balkongen. Grillningen får förstås inte heller störa dina grannar. På större uteplats eller på gårdar går det bra att använda kolgrill eller gasolgrill som står på tryggt avstånd från huset, så att kringboende inte störs av oset.

  • Tänk på att balkonglådor av säkerhetsskäl måste sättas upp på insidan av balkongräcket. Var också uppmärksam så att vattnet inte rinner ner på grannens balkong när du vattnar.

  • Vill du sätta upp en parabolantenn måste du först kontakta Fastighetsservice för att få tillstånd och instruktioner. Om parabolen sätts upp utan tillstånd eller på fel sätt kan du bli tvungen att betala eventuella återställningskostnader.

  • Brödsmulor, fågelfrö och andra matrester lockar till sig råttor och möss. Undvik därför att mata fåglarna från balkongen eller uteplatsen.

  • Undvik att röka på balkongen eller uteplatsen, eftersom många besväras av cigarettrök.

HUSDJUR

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har alltid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar. En del personer är allergiska eller rädda för dem. Detta måste du som djurägare ta hänsyn till.

Därför ber vi dig om följande:

  • Släpp inte ut djur utan tillsyn.

  • Håll alltid hundar kopplade inom bostadsområdet.

  • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.