Snabblogin till Mina sidor

UNGDOMSLÄGENHETER

 

Under de närmaste åren kommer Alingsåshem att bygga sex hus särskilt för ungdomar.

Tanken är att fyra av dem ska ligga i olika delar av centrala Alingsås, samt ett hus i norra delen av kommunen och ett i västra.

I uppförandet av ungdomslägenheterna arbetar Alingsåshem i partnering med Peab. Byggandet av de sex husen kommer att börja under hösten 2018 och beräknas vara helt färdigt under 2021.

Först ut är 26 ungdomslägenheter i kvarteret Pumpan.

Ungdomslägenheterna kommer att hyras ut med särskilda ungdomskontrakt. Vad som gäller för dem kan du läsa mer om här.

 

KVARTERET PUMPAN

Snart kommer Alingsåshem att bygga nytt i Noltorp. Kvarteret Pumpan har nära till såväl Alingsås stadskärna och samhällsservice som till vackra naturområden.

Alingsåshem har köpt byggrätten ovanpå ena halvan av parkeringsdäcket vid Lövskogsgatan i Noltorp. Där kommer vi att uppföra en tvåvåningsbyggnad som ska innehålla 26 lägenheter på mellan 26 och 49 kvadratmeter.

 

SOLCELLER OCH GRÖNA TAK

De nya bostäderna följer Alingsåshems miljömål om energieffektivt byggande, bland annat genom att huset byggs i passivhusteknik och utrustas med solceller och gräs- och sedumplantering på taken, så kallade gröna tak. Varje hyresgäst betalar också separat för sin egen varmvattenförbrukning.

Hela huset har kommer också att ha god tillgänglighet.

Byggstart är planerad till slutet av 2018/början av 2019 och huset beräknas vara klart för inflytt under hösten 2019. 
Hur lägenheterna kommer att fördelas är ännu inte fastställt.

Byggfakta

Ungdomsboende

26-49 kvadratmeter

Hög tillgänglighet

Passivhusteknik

Solceller

Gröna tak