Snabblogin till Mina sidor

ATT HYRA HOS ALINGSÅSHEM

REGISTRERA DIG

 • För att kunna söka lediga lägenheter måste du, och en eventuell medsökande, registrera dig/er som sökande. Den som inte har tillgång till dator eller internet är välkommen till vår kundmottagning på Smålandsgatan 1. Här finns kunddator och personal som kan hjälpa dig.

 • Du kan registrera dig så snart du fyllt 16 år. Du kan dock inte få ett kontrakt förrän du fyllt 18 år.

 • När du registrerat dig får du tillgång till Mina sidor här på hemsidan. Ditt personnummer tillsammans med en PIN-kod blir dina inloggningsuppgifter. Här får du information om de lägenheter du söker.

 

ATT STÅ I KÖ

 • Varje dag i kön ger dig en köpoäng.

 • Anmälan i bostadskön är personlig och får inte överlåtas. Endast den som ska bo i lägenheten får lämna intresseanmälan för ledig lägenhet.

 • För att behålla din plats i kön behöver du ta kontakt med Alingsåshem minst en gång var 12:e månad. Det räcker att du loggar in på Mina sidor för att du ska behålla din plats. Om du erbjuds kontrakt eller inte uppdaterat din köplats inom angiven tid kommer du att avregistreras från bostadskön.

 • Adress- och kontaktuppgifter samt namnändringar gör du själv via hemsidan.

 

SÖK LEDIGA LÄGENHETER

 • Varje måndag kl 12.00 publiceras veckans lediga lägenheter på hemsidan.

 • Intresseanmälan gör du lättast via Mina sidor, men du kan också besöka oss i receptionen eller ringa in din intresseanmälan.

 • De lediga lägenheterna fördelas efter köpoäng.

 

VISNING

 • De sökande som har flest köpoäng i bostadskön erbjuds visning av lägenheten.

 • Vi bjuder in till ett visningstillfälle, vanligtvis en vardagseftermiddag. För att ha möjlighet att få lägenheten krävs att du är med på visningen, antingen själv eller genom ombud.

 • Om du tackar nej till fem visningserbjudanden inom sex månader blir du spärrad från att söka nya lägenheter i sex månader framåt. Om du inte svarar alls eller inte närvarar vid visningen (själv eller genom ombud) räknas det också som ett nej.

 • Om du tackar ja efter visning är ditt svar bindande.

 • Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i din profil hos oss (telefon och e-post) där vi kan nå dig efter att svarstiden har passerat.

 • Om vi ska erbjuda dig kontraktet men inte kan få tag på dig inom några dagar, kommer du att stängas av från att söka under en period på sex månader och erbjudandet går till nästa person.

 

KRITERIER FÖR ATT FÅ LÄGENHETSKONTRAKT

 • Du måste ha varit på visningen, själv eller genom ombud.

 • Du har flest köpoäng bland dem som tackat ja till erbjudandet.

 • För att teckna kontrakt ska du vara myndig.

 • Du har inga betalningsanmärkningar samt kan uppvisa goda referenser från tidigare boende.

 • Du har inga skulder till Alingsåshem.

 • Vi har inga inkomstkrav för att teckna lägenhetskontrakt.

 

HYRESGÄST, OMFLYTTNING

 • Botid som kötid – så här fungerar det.

 • Försenad hyresbetalning innebär att du under sex månader spärras från att söka omflyttning till annan lägenhet inom Alingsåshem.

 • Har du stört i ditt boende kan du spärras från att söka annan lägenhet i upp till två år.

 • Allvarliga och/eller upprepade störningar eller försenade hyresinbetalningar kan leda till att du blir uppsagd från din lägenhet.

 • Om det är länge sedan vi var inne i din lägenhet senast, kan det vara nödvändigt för oss att besiktiga den innan du beviljas att hyra en ny.

FÖRTUR

 • Vi har samarbete med Alingsås kommun samt Gryning vård avseeende förturer till lägenheter. Dessa samarbeten är reglerade med skriftliga avtal. Tilldelning till dessa avtalsparter sker enligt gällande avtal.

 • Hyresgäst som bor inom Alingsåshem och är i behov av bättre tillgänglig bostad p.g.a. ålder eller medicinska skäl som omöjliggör kvarboende i nuvarande bostad, kan också beviljas förtur. För att göra en ansökan, fyll i blanketten Intern förtur. Mer information och ansökningsblankett kan du hitta här.