Snabblogin till Mina sidor

VISSELBLÅSARFUNKTION

Alingsåshem omfattas av Alingsås kommuns rutiner och riktlinjer gällande anmälan av missförhållande av allmänintresse.

Här kan du läsa mer på Alingsås kommuns hemsida

Exempel på vad som skulle kunna rapporteras som missförhållande av allmänintresse är:

 • ekonomisk brottslighet som givande och tagande av muta, bedrägeri och förfalskning
 • betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
 • betydande överträdelser av miljöregler och föroreningar i miljön
 • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
 • tjänstefel
 • sekretessbrott
 • grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer
 • försök att dölja något av ovanstående
 • jäv i alla former av situationer
 • andra situationer där någon får privat vinning av sin tjänsteställning


Den som kan göra en anmälan är till exempel:

 • arbetstagare och personer som söker arbete
 • volontärer och praktikanter och personer som söker volontärplats eller praktik
 • personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
 • egenföretagare
 • personer som står till förfogande för att ingå eller ingår i ett företags förvaltnings-lednings-, eller tillsynsorgan
 • personer som tidigare har tillhört någon av ovan nämnda kategorier

Funktionen kan alltså användas av personer som arbetar eller har arbetat inom eller på uppdrag av Alingsåshem.

Personkategorier som inte nämns ovan, som t ex kommuninvånare, kunder, hyresgäster och förtroendevalda omfattas inte av det skydd som lagstiftningen ger vid rapportering av missförhållande av allmänintresse.

Du kan enkelt och tryggt rapportera din anmälan via flera olika interna kanaler:

Det går även bra att genom kommunens växel komma i kontakt med visselblåsarfunktionens tjänstepersoner för att göra en muntlig anmälan eller boka ett möte.

Du kan läsa mer om hur din anmälan hanteras och hur utredningen av en anmälan går till i Riktlinjer för rapportering av missförhållanden av allmänt intresse i Alingsås kommun, som du återfinner i e-tjänsten.

Skydd för den som anmäler

Du som anmälare har rätt att vara anonym. Om du vill ha återkoppling angående din anmälan behöver du dock lämna dina kontaktuppgifter. Din identitet och kontaktuppgifter omfattas av sekretess.