Säga upp lägenhet

Är det dags att flytta vidare och säga upp din lägenhet? Så här gör du!

När du bestämt dig för att flytta ut ska du fylla i en skriftlig uppsägning Pdf, 127 kB. och lämna den på Alingsåshems kundmottagning på Kristineholmsvägen 12.

Du kan också posta den till:

Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

Uppsägningstid

När du säger upp ditt hyreskontrakt på en lägenhet har du vanligen en uppsägningstid på tre månader. Under den tiden måste du fortfarande betala hyra. Innan du söker en ny lägenhet är det därför viktigt att tänka på att du eventuellt kan behöva betala dubbla månadshyror.

Uppsägningstiden börjar räknas från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningen. Säger du till exempel upp din lägenhet den 12 maj, börjar uppsägningstiden räknas från och med den 1 juni och slutdatumet för ditt kontrakt blir den 30 augusti.

El, telefon och internet

Kom ihåg att säga upp dina abonnemang på till exempel el, telefoni och internet. Ta kontakt med dina leverantörer i god tid innan ditt flyttdatum.

Du som har en tv-box från Telia i din lägenhet ska avaktivera ditt abonnemang. Kontakta Telia via telia.se Länk till annan webbplats. eller på telefonnummer 020-20 20 70. Annars kan du faktureras för kostnader som inte är dina. Tv-boxen ska lämnas kvar i lägenheten.