Säga upp lägenhet

Är det dags att flytta vidare och göra en uppsägning av din lägenhet? Så här gör du!

När du bestämt dig för att flytta ska du fylla i en skriftlig uppsägning Pdf, 127 kB. och lämna den på Alingsåshems kundmottagning på Kristineholmsvägen 12.

Du kan också posta den till:

Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

Uppsägningstid

När du säger upp ditt hyreskontrakt för en lägenhet har du vanligen en uppsägningstid på tre månader. Under den tiden måste du fortfarande betala hyra. Innan du söker en ny lägenhet är det därför viktigt att tänka på att du eventuellt kan behöva betala dubbla månadshyror.

Uppsägningstiden börjar räknas från det månadsskifte som kommer närmast efter uppsägningen. Säger du till exempel upp din lägenhet den 12 maj, börjar uppsägningstiden räknas från och med den 1 juni och slutdatumet för ditt kontrakt blir den 30 augusti.

El, telefon och internet

Kom ihåg att säga upp dina abonnemang på till exempel el, telefoni och internet. Ta kontakt med dina leverantörer i god tid innan ditt flyttdatum.

Du som har en tv-box från Telia i din lägenhet ska avaktivera ditt abonnemang. Kontakta Telia via telia.se Länk till annan webbplats. eller på telefonnummer 020-20 20 70. Annars kan du faktureras för kostnader som inte är dina. Tv-boxen ska lämnas kvar i lägenheten.

Uppsägning vid dödsfall

Inom en månad från dödsfallet kan hyresavtalet sägas upp med en månads uppsägningstid. Uppsägningen ska göras med vår blankett Uppsägning av hyresavtal Pdf, 127 kB. och räknas från närmast kommande månadsskifte. Till exempel, om dödsboet skickar in en godkänd uppsägning under juni månad, kommer lägenheten att sägas upp till den sista juli. Om uppsägningen görs senare än en månad från dödsfallet gäller en uppsägningstid på tre månader.

Bifoga ett dödsfallsintyg med släktutredning Länk till annan webbplats. när du lämnar in blanketten för uppsägning. Du kan beställa intyget hos Skatteverket.

Om ni är flera dödsbodelägare, bifoga Fullmakt uppsägning dödsbodelägare Pdf, 69 kB. med uppsägningen.

Om du har kallhyra

Stäng inte av värmen helt vid flytt. Lägenheten måste ha minst 17 grader inomhustemperatur vintertid, så att det inte uppstår skador på fastigheten. Om det uppstår skador på grund av avstängd värme blir utflyttande hyresgäst ersättningsskyldig.