Besiktning och städning

När du flyttar ut från din bostad besiktigar vi den, så att vi vet att nästa hyresgäst får komma till en lägenhet som är i gott skick. Innan du flyttar ut ska också lägenheten flyttstädas.

Du ska själv boka in en för- och en slutbesiktning när du säger upp din lägenhet. Det gör du genom att kontakta oss på telefon 0322-61 77 17 (knappval 3) eller på info@alingsashem.se.

För att det inte ska bli några missförstånd vill vi gärna att du är med vid besiktningarna. Mellan för- och slutbesiktningen kan du åtgärda eventuella fel som besiktningsmannen hittar. Alla arbeten i lägenheten måste vara fackmannamässigt utförda för att godkännas vid slutbesiktningen.

Inför förbesiktning

Se till att all utrustning som hör till lägenheten (till exempel dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, tv-box) finns i lägenheten. Har du fått bruksanvisningar eller skötselanvisningar till någon utrustning i lägenheten ska de också lämnas kvar till nästa hyresgäst.

Under besiktningen kontrollerar vi lägenhetens skick och informerar dig om vad som behöver göras innan flytten. Om det finns skador som inte går att klassa som normalt slitage kan du bli betalningsskyldig. Onormalt slitage kan till exempel vara hål i golv och dörrar, skador på ytskikt, trasiga fönsterrutor eller om lägenheten är inrökt.

Slutbesiktning

När slutbesiktningen görs ska din lägenhet vara tömd och slutstädad.

Du kan bli ersättningsskyldig om:

  • städningen inte är ordentligt gjord
  • lägenheten har skador som inte har åtgärdats efter påpekanden under förbesiktningen
  • nya skador har uppstått efter förbesiktningen
  • det finns skador som inte har synts under förbesiktningen eftersom de då har varit dolda (till exempel bakom möbler eller under mattor).

Flyttstädning

När du lämnar din bostad ska den vara noggrant städad så att det blir trevligt för den nya hyresgästen att flytta in.

Använd gärna vår checklista för flyttstädning Pdf, 291 kB..

Om din bostad inte är ordentligt städad när den nya hyresgästen flyttar in på inflyttningsdagen kan du bli fakturerad för att en städfirma gör en slutstädning.